Je wordt gedagvaard: wat betekent dat?

Als je wordt gedagvaard, betekent dat dat je wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Je wordt dan verdacht van een strafbaar feit. Strafbare feiten waarom je gedagvaard kan worden, zijn bijvoorbeeld vermogensdelicten, zoals diefstal, verduistering of oplichting; geweldsdelicten, zoals mishandeling, huiselijk geweld of vernieling; of verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed of rijden met een ingevorderd rijbewijs. Je wordt meestal gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Een dagvaarding is een schriftelijk document waarin staat vermeld in welke rechtbank je moet verschijnen, in welke plaats en op welke tijd. De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder, de politie of de postbode aan huis gebracht en is dwingend. Dat betekent dat je op de aangewezen plek en tijd er moet zijn en dat je dit niet kan verzetten of uitstellen. Kom je niet opdagen, dan kun je een boete krijgen. Naar aanleiding van de dagvaarding doet de rechter een uitspraak in een terechtzitting. Als je veroordeeld wordt, kan dat betekenen dat je een geldstraf krijgt of een gevangenisstraf of beide. In een dagvaarding staat ook vermeld van welk strafbaar feit je verdacht bent. Ook staat er welk wetsartikel is overtreden en welke strafmaat daarbij hoort. Meestal zijn het wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht, maar het kan ook gaan om een lichtere overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat moet je doen als je gedagvaard bent?

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de terechtzitting als je gedagvaard bent. Sociaal Verhaal kan je daarbij helpen. Lees meer op: https://www.sociaalverhaal.com/. We leggen je uit wat een dagvaarding is en aan welke aspecten je allemaal moet denken. We kunnen je ook adviseren of je een advocaat nodig hebt. Dit is niet in alle gevallen noodzakelijk. Als daar behoefte aan is, hebben wij contact met pro deo advocaten, die we voor jou kunnen inschakelen om mee te gaan naar de zitting. Sociaal Verhaal is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen particulieren en rechtshulp- en schuldhulpverleners. Daarnaast geven wij gratis juridisch advies. Als dat nodig is, kunnen wij er ook voor zorgen, dat je gratis rechtshulp krijgt. Eigenlijk is Sociaal Verhaal een soort juridisch loket. Wij zijn er vooral voor mensen met lage inkomens en zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot juridische hulp. Ben je gedagvaard dan is het lang niet altijd nodig om een advocaat in te schakelen. Meestal schakel je alleen een advocaat in als er sprake is van een ernstig strafbaar feit. Sociaal Verhaal kan je adviseren over wat wijsheid is in jouw specifieke situatie. Een advocaat is lang niet altijd gratis en kan zelfs behoorlijk in de kosten lopen. Als je zelf geen advocaat kunt betalen, maar je hebt deze wel nodig, dan is er vaak de mogelijkheid om een pro deo advocaat te nemen. Sociaal Verhaal kan je hierbij helpen. In dat geval moet je een inkomensverklaring aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op basis hiervan kan je een vermindering van het griffierecht krijgen bij de rechtbank of het gerechtshof. Met dezelfde inkomensverklaring kun je ook aantonen dat je recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand.

Soorten dagvaarding

Ben je gedagvaard? Onderzoek dan eerst welke dagvaarding er tegen je is uitgeschreven. In elk geval is een andere handelswijze geboden. Een dagvaarding is vaak in zeer ambtelijke en juridische taal geschreven, die voor veel mensen onbegrijpelijk is. Sociaal Verhaal kan je helpen de dagvaarding te ontcijferen en je adviseren hoe je hier het beste mee om kunt gaan. De soorten dagvaarding zijn:

  • Dagvaarding verdachte
  • Dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder
  • Dagvaarding voorlopige voorziening

Ben je gedagvaard en wil je daar meer over weten? Lees dan https://www.sociaalverhaal.com/gedagvaard-wat-nu-2/. Lees meer…